Day 2 (L to R back row: Xiaopu Lv, Lina Wang, Hao Wang, Min Cui, C Ye, Xin Wang, front row: Jinliang Zhang, Xiaopeng Jiang, Lidia Morawska, Tong Zhu, BaoXian Liu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *