Day 2 (L to R back row: Xiaopu Lv, Lina Wang, Hao Wang, Min Cui, C Ye, Xin Wang, front row: Jinliang Zhang, Xiaopeng Jiang, Lidia Morawska, Tong Zhu, BaoXian Liu) 第2天(从左到右后排:吕晓普,王丽娜,王好,崔敏,叶烨,王新,前排:张金良,姜晓鹏,Lidia Morawska,朱彤,刘宝献)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *